FacebookPrivacy Statement

Stichting Air Experience
Traverse 8
5361 TE Grave
0486 – 471391
info@ballonfestival-grave.nl
www.ballonfestival-grave.nl
KvK.   55433877

Privacy Statement (AVG)

Voor het organiseren van Ballonfestival Grave is het noodzakelijk dat wij als organisatie beschikken over gegevens van vrijwilligers, “vrienden van het Ballonfestival”, passagiers, sponsoren en deelnemers (piloten en andere betrokkenen).
Als “Stichting Air Experience” beschikken wij over gegevens van passagiers, vrijwilligers en vrienden zoals: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadressen, (leeftijd en gewichten van passagiers). Zo ook gegevens van piloten en ballonnen zoals brevetgegevens, medical, BVL en BVI, verzekering en ballonregistratie. Er worden ook foto’s van de ballonnen op de website geplaatst.

Tevens beschikken we over gegevens van sponsoren zoals: naam, adressen, e-mailgegevens, en telefoonnummer.

In verband met de nieuwe privacy regelgeving (AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming) willen wij u melden dat de gegevens enkel en alleen voor intern gebruik van toepassing zijn en dat deze niet gebruikt worden voor andere doeleinden en aan derden worden verstekt. Een uitzondering hierop is zijn de naam, ballonregistratie naar IL&T i.v.m. de aanvraag van de luchtvaartvertoning.

Het bestuur van stichting Air Experience bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester zien erop toe dat er zorgvuldig met deze persoonsgegevens zal worden omgegaan.

Indien er vragen zijn of als u het verzoek wilt doen om uw gegevens uit het bestand te willen halen, kunt u contact opnemen met info@ballonfestival-grave.nl .

Foto's die tijdens het evenement worden gemaakt
Ballonfestival Grave is een vrij toegankelijk evenement, er worden foto's gemaakt door fotografen voor promotiedoeleinden, iedere fotograaf is zelf verantwoordelijk voor zijn gemaakte foto's.

 

Bestuur van Stichting Air Experience

 

Gegevens vrijwilligers
- naam
- telefoonnummer
- e-mailadres

De gegevens van de vrijwilligers zijn enkel en alleen beschikbaar voor het bestuur en de individuele leden van de diverse betrokken commissies. De gegevens zijn bedoeld om de vrijwilligers te informeren over de stand van zaken m.b.t. het Ballonfestival en zijn opgeslagen op één computer.

 

 Gegevens “vrienden van het Ballonfestival”
- naam
- adres
- postcode
- woonplaats
- telefoonnummer
- e-mailadres

De gegevens van de “vrienden van het Ballonfestival” zijn enkel en alleen beschikbaar voor de secretaris. De gegevens zijn bedoeld om de vrienden jaarlijks te informeren over het opnieuw vriend worden en het toesturen van de maandelijkse nieuwsbrief over het Ballonfestival. De gegevens zijn opgeslagen op één computer in een Exelsheet.

 

Gegevens passagiers
- naam
- adres
- postcode
- woonplaats
- telefoonnummer
- e-mailadres
- leeftijd
- gewicht

De gegevens van de passagiers zijn ervoor om de passagiers te informeren en in te delen in de verschillende ballonnen tijdens het Ballonfestival. De gegevens zijn enkel en alleen beschikbaar voor de secretaris tevens contactpersoon passagiers. De gegevens zijn opgeslagen op één computer in een Exelsheet.

 

Gegevens piloten
- naam
- adres
- postcode
- woonplaats
- telefoonnummer
- e-mailadres
- gegevens brevet / nummer en geldigheid
- gegevens medical / nummer en geldigheid 

De gegevens van de piloten zijn ervoor om te controleren of de piloten voldoen aan de deelname voor het Ballonfestival. Alleen de naam wordt doorgegeven aan IL&T (in combinatie met ballongegevens) i.v.m. de toestemming en aanvraag voor de luchtvaartvertoning. De gegevens zijn enkel en alleen beschikbaar voor leden van het bestuur en zijn opgeslagen op één computer in een Exelsheet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegevens ballon

- merk

- type

- registratie - foto ballon

- aantal passagiers

- bvi 9 bewijs van inschrijving)

- bvl (bewijs van luchtwaardigheid)

- verzekering / polisnummer / geldigheid

 

De gegevens van de ballon zijn ervoor om te controleren of de ballon voldoet aan de deelname voor het Ballonfestival. De, registratie, merk en type worden doorgegeven aan IL&T (in combinatie met pilootgegevens) i.v.m. de toestemming en aanvraag voor de luchtvaartvertoning. De gegevens zijn enkel en alleen beschikbaar voor leden van het bestuur en zijn opgeslagen op één computer in een Exelsheet.

 

 

 

Gegevens sponsoren

- naam
- adres

- postcode

- woonplaats

- telefoonnummer

- e-mailadres

 

De gegevens van sponsoren zijn in een databestand opgenomen op één computer. Deze dienen ervoor om sponsoren jaarlijks te informeren over de stand van zaken en te verzoeken om deel te nemen aan het Ballonfestival. De gegevens worden beheert door de secretaris.