FacebookPersbeleidIn het kader van veiligheid schrijft Divisie Luchtvaart voor, om minder personen op het opstijgterrein toe te laten. Het bestuur van het Ballonfestival heeft besloten invulling te geven aan deze aangescherpte wet-en regelgeving van de Divisie Luchtvaart van de inspectie Leefomgeving en Transport.

Het bestuur onderkent de behoefte van ballonspotters, geschreven pers en fotografen om zo dicht mogelijk bij de ballonnen in de buurt te komen.

Nieuw beleid voor ballonspotters en pers (geschreven pers en fotografen):

• Bij voorkeur melden fotografen en pers voorafgaand aan het Ballonfestival zich bij 
  Mirjam Noor, via info@ballonfestival-grave.nl . U krijgt vervolgens digitaal een bevestiging.
• Ballonspotters en pers melden zich op het Ballonfestival in de tent aan de Jan van Cuijkdijk bij Mirjam Noor.
• Op aangeven van de organisatie krijgt een beperkt aantal ballonspotters en pers een keycord met batch.
• Ballonspotters en pers kunnen zich gedurende de vooraf aangegeven periode op het opstijgterrein begeven.
• Ballonspotters en pers kunnen zich buiten opstijgterrein begeven onder het publiek.
• Ballonspotters en pers dienen de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.

Met dit persbeleid kunnen wij de veiligheid voor iedereen garanderen en behouden we de vergunning voor de komende Ballonfestivals.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen via info@ballonfestival-grave.nl